Úvod

Vážení přátelé,

smyslem a cílem těchto stránek je seznámit Vás s hlavními cíli a zaměřením činnosti Sdružení učňovských zařízení a informovat Vás o členech tohoto sdružení.

Velmi rádi mezi členy Sdružení přivítáme další Střední odborné školy a učiliště, které dosud našimi členy nejsou a které směřují k realizaci těch záměrů, o něž naše Sdružení usiluje.

Sdružení uvítá rovněž spolupráci s každou institucí, která se v rámci své působnosti problematikou odborného školství, zejména učňovského zabývá.

Karel Dvořák, předseda SUZ