Přítomni: viz prezenční listina

  

1.    Na zasedání byly řešeny navrhované změny k RVP. Ředitelé jednotlivých škol byly vyzvány, aby své připomínky odesílali přímo paní Husové (NUV) a pí. Staré (MŠMT)

  

2.    Ing. Porovichová seznámila přítomné se stanoviskem k financování nepedagogických pracovníků, které vytvořila na základě písemných připomínek od členů SUZ. Zasedání pak jednomyslně odsouhlasilo, že toto stanovisko předloží na MŠMT.

  

3.    Pan Ing. Mihulka informoval o zasedání Tripartity, kde se mimo jiné probíral rozpočet na mzdové prostředky a navyšování mezd na další období. Tématem bylo i řešení otázky povinné maturity z matematiky.

  

4.    Rozšířeného zasedání předsednictva členů SUZ se zúčastnil z MŠMT Mgr. V. Pícl a Mgr. M.Stará.

 

 

 

Rozšířené předsednictvo potvrdilo další termín zasedání ve Hustopečích  ve středu 13.11.2019 od 17.00 hod.

 

 

Zápis provedla:   Yvona Petrošová

Zápis ověřil Předseda SUZ Karel Dvořák

 

 

V Praze dne  11.9.2019

 

 

 

Další informace