Přítomni: viz prezenční listina

 

 

1. Předseda SUZ zahájil zasedání

 

 

2. Předseda informoval členy SUZ o stavu případného zařazení UOV do vyšších platových tříd. Podal informaci, že paní ministryně školství Valachová požádala v tomto ohledu o pomoc s řešením i paní ministryni Marxovou. Dále byla vedena diskuse na toto téma. Členové SUZ nechtějí zasahovat do Katalogu prací, ale požadují, aby byl zohledněn fakt, že u UOV vzrůstá nárok na:

 

  • technické a odborné vzdělávání. Stroje, na kterých pracují studenti, jsou modernější, se složitější obsluhou a škola je vybavena větším množstvím těchto strojů oproti dřívějším létům

  • bezpečnost práce

  • pedagogickou práci

  • komplexně vzdělávací činnost

  • schopnost motivovat studenty

  • pedagogické postupy

  • UOV se podílí na tvorbě pedagogických podkladů pro studenty

 

Členové rovněž zdůrazňují, že jsou to učitelé a tudíž by se na ně mělo pohlížet jako na UT. Na jednání byl sestaven text podkladů k podpoře argumentů pro MPSV.

 

 

3. Jednání Platformy Comenius bylo zaměřeno na změny financování regionálního školství a Kariérního řádu.

 

4. Dále se rozvinula diskuse k rozeslanému materiálu týkajícího se standardu učitele. Uvedené indikátory pro atestaci pro KS2 v předložené formě SUZ odmítlo. Po následném vysvětlení pana náměstka MŠMT Mgr. Václava Pícla, který se rozšířeného zasedání zúčastnil, a ujištění, že během května a června bude čas pro diskusi a úpravy tohoto materiálu, předsednictvo své negativní stanovisko prozatím stáhlo.

 

 

 

 

 

Příští rozšířené zasedání předsednictva členů SUZ proběhne 11.5.2017 v 17:00 hod. v Hustopeči

 

 

 

 

 

Diskuse:

 

 

 

Byla zaměřena především na chování, učení a docházku žáků do škol a na nadbytečnou administrativu ve školství

 

Studenti, kteří přijdou na střední školy, mají špatné návyky za ZŠ. Velká část jich se neumí učit, a mají špatné základy vzdělání. Účastnící jednání proto doporučují zavést opětovné testování žáků v devátých třídách.

 

Z diskuse vyplynulo, že účastníci jednání doporučují, aby byla prosazena stejná pravidla v pololetí, jako jsou na koci roku. Dále bylo navrženo, aby byly neomluvené absence postoupeny sociálním odborům v místě bydliště jednotlivých žáků, případně OSPOD.

 

 

 

 

 

 

 

Zápis provedla:   Yvona Petrošová

 

 

 

Zápis ověřil Předseda SUZ Karel Dvořák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne  5.4.2017

 

Další informace