ve Středním odborném učilišti, Praha 4, Ohradní 57 

 

Přítomni: viz prezenční listina v příloze č.1

 

 

1.     Předseda SUZ zahájil zasedání SUZ a předložil přítomným návrh rozpočtu na rok 2017. Ten byl následně jednomyslně schválen.

 

 

2.     Předseda informoval, že dne 28. 11. 2016 byl podán návrh na zápis změn údajů do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

 

 

3.     Předseda předal usnesení SUZ paní ministryni, která pozitivně reagovala na většinu témat, které zazněly na sněmu (maturita z matematiky, posun mistrů OV do vyšších platových tříd a financování řidičských a svářečských průkazů)

 

 

4.     Kariérní řád – bylo konstatováno, že jeho předloha byla schválená vládou a byl poslán po Poslanecké sněmovny. SUZ bere tuto skutečnost na vědomí, přestože od začátku se vyjadřoval k zavedení kariérního řádu negativně.

 

 

5.     Zařazení mistrů OV do vyšších platových tříd.

·       Účastníci zasedání se shodli na tom, že "mistři" OV jsou učitelé a podle zákona 564/06 Sb. by měli být zařazeni podle katalogu prací ve stejné platové třídě jako učitelé

·       Vše co je uváděno v 12. PT provádí UOV plně srovnatelně s učitelem teoretického vyučování

·       V posledních letech se díky narůstající spolupráci s podnikatelskými subjekty zkvalitnila a navýšila technická vybavenost dílen (navýšení počtu strojů). Vzniká větší neuropsychická zátěž spojená s vyššími požadavky na bezpečnost práce na pracovišti, což musí být z pohledu fungování školy a odborné výchovy na prvním místě.

·       Je třeba si uvědomit, že učitel teoretického vyučování má vyučovací blok 45 min. na rozdíl od UOV, kteří mají 60 min. vyučovací jednotku. Z toho vyplývá i úvazek, který u učitelů teorie činí 21/19 (přímá a nepřímá výchovná činnost) a u UOV se jedná o 35/5.

 

6.     Skládání JZZZ pomocí PC

 

Elektronická závěrečná písemná zkouška.

 

·       SUZ doporučuje zavést povinnost konat elektronicky písemnou zkoušku závěrečné zkoušky nejdříve tři roky po té, co bude dokončena a zpřístupněna knihovna úkolů (zadání) každého jednotlivého oboru. Do té doby ponechat možnost konání písemné zkoušky elektronicky na rozhodnutí ředitele školy

·       U žáků s podpůrným opatřením ponechat rozhodnutí o formě konání závěrečné zkoušky na řediteli školy (neopomenout znění vyhlášky 27/2016 Sb. – viz např. příl.č.1, bod II. 7.C

·       U E oboru by z důvodu náročnosti nemělo být povinné konat elektronicky písemnou zkoušku, ale mělo by to být ponecháno na rozhodnutí ředitele školy.

·       Opravování písemných zkoušek je časově náročné a složité. Doporučujeme zjednodušit a zveřejnit výstupy z jednotlivých částí závěrečné zkoušky.

 

7.     Informace o připravované přijímací zkoušce ke studiu zakončenému maturitní zkouškou podala zástupkyně ředitele SOU Ohradní, paní PhDr. Knaislová. Přítomným měly být rozeslány materiály získané na školení o této zkoušce, ale při psaní zápisu dorazil e-mail z CERMATu, kde je vše potřebné prezentováno.

 

8.     Na základě dodatečné žádosti paní Mgr. I. Jonové, (ředitelkaStřední školy železniční, technické a služeb, Šumperk) s problémem její školy se zřizovatelem, nebude předseda informovat předsedu školských odborů pana Dobšíka, tak jak bylo původně při jednání rozhodnuto.

 

 

9.     Příští zasedání SUZ proběhne 1. 2. 2016 v 10:00 hod. v SOU Ohradní 57, Praha 4

 

 

Zápis provedla: Yvona Petrošová

 

Zápis ověřil předseda SUZ Karel Dvořák

 

Další informace