Pozvánka na zasedání Sněmu členů SUZ

 

 

 

Zasedání se uskuteční 21.9.2016 od 10:00 hod. v 6. patře v zasedací místnosti SOU Ohradní 57,  Praha 4. K parkování je jako vždy možno využít prostor za tělocvičnou.

 

 

 

Program jednání:

 

      1.     Volby do nového předsednictva SUZ

 

2.     Schválení nových stanov SUZ

 

3.     Volba předsedy SUZ

 

4.      Informace předsedy o jednání z 20. 7. 2016 s ministryní školství na MŠMT ohledně zvýšení platů pedagogických a nepedagogických pracovníků

 

 

5.     Informace předsedy o jednání z 23. 8. 2016 s ministryní školství na MŠMT ohledně problematiky financování školství

 

 

 

 

 

Dále upozorňuji, že členové SUZ mají možnost do 7. 9. 2016 doplnit kandidátní listinu (viz zápis z 1. 6. 2016) pro volby předsednictva a kontrolní komise.

 

                

 

Další informace