Vážené kolegyně, kolegové,

 

dovolte mi, abych vás pozval na domluvené jednání předsednictva SUZ, které se uskuteční ve čtvrtek 26.3.2015 od 10,00 hodin na našem Středním odborném učilišti v Praze 4 - Michle, Ohradní 57 od 10,00 hodin v zasedací místnosti SOU Ohradní.

 

 

 Program jednání :

 

1. Diskuze kolem zaslaného zápisu z kulatého stolu k profesi učitele

2. Diskuze kolem kulatého stolu ohledně změny financování reg. školství.

 (doufám, že se mi podaří získat zápis z jednání)

3. Informace o panelové diskuzi „ Jak dál v odborném školství“

4. Informace o jednání s prezidentem svazu průmyslu a obchodu p. Hanákem

5. Diskuze o absenci a záškoláctví na Vašich školách (počty ukončení, důvody,  řešení)

6. Závěr a diskuze podle potřeby, termín dalšího jednání SUZ

 

 

Účast všech nutná !!!

  

Prosím Vás o potvrzení účasti na můj e-mail, nebo email paní Evy Bendové.

 

S občerstvením se na Vás těší Váš předseda

 

                                       

 

                                                Karel Dvořák