P O Z V Á N K A

 

na pravidelné zasedání předsednictva SUZ

 

  

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 přijměte pozvání  na další pravidelné byť odložené zasedání předsednictva SUZ, které se tentokráte koná 15.- 16.1.2015 v HUSTOPEČÍCH  U BRNA - HOTEL CENTRO.

 Ubytování je možné od 14:00 h, parkování na hotelovém parkovišti v ceně

 Hotel i trasa k místu jednání je vyznačena na přiložené mapě.

 Další informace o hotelu najdete na www.centro.cz a o místu jednání na  

 www.prvnivinarska.cz

  

Program jednání:

 

1. Informace předsedy o jednání NR  CZESHA ze 6.11.2014

 2. Projednání závěrů jednání kulatého stolu na MŠMT ohledně       mistrovské zkoušky (viz zápis v příloze)

 3. Předseda podá informaci o přípravě jednání  s prezidentem Hospodářské komory ing. Dlouhým (seznam delegace SUZ v příloze)

 4. Ing. Porvichová podá informaci o jednání kulatého stolu na MŠMT k přípravě nového způsobu financování  ze dne 18.11.2014

5. Aktualizace záměru poslat dopis ministrovi školství (záměr z minulého předsednictva nebyl dotažen do konce L

6. Předseda podá informaci o jednání kulatého stolu ohledně profese učitele ze dne 10.11.2014

 7. Diskuze, různé….

 8. Stanovení termínu a místa dalšího jednání předsednictva…

 Současně Vám v příloze zasíláme Zápis z jednání Národní kulatý stůl k mistrovské zkoušce 5.11.2014, které se konalo na MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 a dále Seznam členů pro návštěvu prezidenta Hospodářské komory Ing. V. Dlouhého.

 Podrobné informace týkající se ubytování a následné návštěvy vinného sklípku jsem Vám všem již zasílala na Vaše e-mailové adresy.

 

 

Další informace