Sněm odmítá předložený návrh MŠMT ČR k financování regionálního školství z těchto důvodů:

 

  1. Zařazení oborů do normativních skupin nerespektuje schválené RVP: řidičská oprávnění, svářečské kurzy atd.

 

 

 

  1. Není řešena problematika máločetných oborů vzdělávání, kde je nutno vytvářet víceoborové třídy s nutným dělením odborných  předmětů. To by v důsledku znamenalo ukončení výuky těchto oborů a následnou absenci jejich absolventů na trhu práce. To by vedlo k faktické likvidaci těchto učebních oborů, jejichž  absolventi na trhu práce chybí.

 

 

 

  1. Diskutabilní je též samotné zařazení oborů do normativních skupin, které navíc rozhodně nepředstavuje podporu technického vzdělávání.

 

 

 

 

 

Sněm ukládá předsednictvu SUZ zahájení jednání s MŠMT ČR k dané problematice.

 

Další informace