Přítomni -  viz prezenční listina

 

  • Předseda přivítal přítomné a seznámil s programem jednání.
  •  Předsednictvo odhlasovalo jednorázové zvýšení členského příspěvku na rok 2012 ve výši 3 000.-kč
  • Předsednictvo odsouhlasilo odměnu ve výši 10 000.-Kč paní ředitelce Porvichové za vypracování výpočtů ohledně reformy financování regionálního školství.
  •  Přítomní se usnesli na znění stanoviska ke koncepčnímu záměru reformy financování regionálního školství – viz přílohy.

 

5.       Další zasedání předsednictva bude upřesněno na základě reakce MŠMT k připomínkám zmiňovaného záměru.

 6.      Na konec zasedání nám bylo ředitelkou hostitelské školy ing. Davídkovou představeno nové pracoviště 3D.

 7.      Tímto bych chtěl poděkovat ing. Davídkové za poskytnutí přístřeší na jednání

 

V příloze posílám pár materiálů ohledně funkčního období ředitelů o které jste mě žádali.

 

Ten kdo zapomněl na jednání pohlavní pokrývku, nechť se přihlásí u ing. Davídkové…

 

Zapsal: Karel Dvořák

 

Další informace