V pořadu se k problematice konání povinné státní maturitní zkoušky z matematiky ve školním roce 2020-2021 žáky gymnázií a lyceí a v následujícím školním roce žáky ostatních středních škol, vyjadřovala také ředitelka Gymnázia Budějovická z Prahy, paní Bednářová. Ta, mimo jiné, také uvedla, že žáci gymnázií budou v uvedeném školním roce 2020-2021 znevýhodněni oproti žákům ostatních středních škol povinností konat tři státní maturitní zkoušky (z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky), protože žáci ostatních středních škol budou konat povinnou státní maturitu pouze ze dvou předmětů - tedy z českého jazyka a z cizího jazyka.

 

Sdružení učňovských zařízení, kterému předsedám, si dovoluje paní ředitelku i celou veřejnost upozornit na skutečnost, že již v současné době (a bude tomu tak jistě  i ve školním roce 2020 - 2021) konají žáci všech oborů nejen povinné „státní“ maturity, ale také maturitní zkoušky z profilových předmětů. A zatímco pro žáky gymnázií není problém zvolit si dva profilové předměty, třeba i stejné jako předmět státní maturity (například profilovou literaturu ke „státní“ zkoušce z českého jazyka a literatury, nebo profilovou matematiku ke státní matematice, žáci maturitních oborů středních odborných škol konají obvykle tři další povinné profilové zkoušky – dvě teoretické a jednu praktickou – z odborných předmětů.

 

 

 

 

 

 

 

To znamená, že žáci maturitních oborů ostatních středních škol již nyní konají maturitní zkoušky z více předmětů, než žáci gymnázií. Sdružení učňovských zařízení dosud, byť jen náznakem, ani nenapadlo uvažovat z tohoto důvodu o ústavní stížnosti, o které ve svém vystoupení mluvilapaní ředitelka, zmiňovaného gymnázia. Zkoušky z tzv. profilových předmětů totiž střední odborné školy chápou jako možnost prezentovat odbornou úroveň svých žáků.

 

Vždyť státní maturita ze všech předmětů by měla být pro žáky gymnázií lehce zvládnutelná při vědomí, že ve stejné obtížnosti úloh budou muset složit státní maturitu také žáci ostatních středních škol.

 

 

 

Další informace