Soupis připravovaných změn naleznete v tomto dokumentu.