Soupis připravovaných změn naleznete v tomto dokumentu.

Další informace