ROZVOJ A IMPLEMENTACE
NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ

  

 

19. května 2015, hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6


Projekt Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací se dostal do závěrečné fáze svého řešení. Po více než pěti letech se tak před všemi, kdo měli a mají s NSK cokoliv společného, otevírá možnost ohlédnout se a připomenout si, co všechno tu kdysi nebylo a co dnes díky projektu tvoří samozřejmou součást našeho pracovního prostředí. Co už se podařilo zcela, co částečně a co je – jakkoliv to může znít podivně – teprve na začátku.
Tím se ovšem náš pohled, zpočátku upřený do minulosti, plynule obrací k tomu, co teprve přijde, co nás ještě čeká. A je to obrat žádoucí – musíme si říci, co bude třeba udělat v původně plánovaném projektovém čase, co v čase o několik měsíců nastaveném a co poté, jakmile projekt definitivně skončí. Protože potom začne Národní soustava kvalifikací žít vlastním životem. Ten bude nepochybně silně ovlivněn vším, co se stalo a udělalo v předchozím období, avšak některé procesy, patrně i ty zásadní, budou probíhat jinak.

Tento okruh otázek bude tvořit programovou kostru naší závěrečné konference. Jsme přesvědčeni, že i Vám jsou tato témata blízká a že se konference budete chtít osobně zúčastnit. Svou účast prosím potvrďte do 14. května 2015 zápisem do přihlašovacího formuláře na adrese

https://docs.google.com/forms/d/1PBeLvUcrUBIcQFs3spHOlY3Lz59Qzi-omxzl3DLB1iU/viewform

 

Konference bude zahájena v 10:00 hod., prezence účastníků od 9:15 hod. Detailní informace o programu konference a organizační pokyny obdržíte po registraci. V případě dotazů se obracejte na Kateřinu Trojkovou: katerina.trojkova(zavináč)nuv.cz

Další informace